to DMG-Lib main page
Home  · Site map  · Contact  ·

Advanced Search   Mechanism Search

Mesaroş-Anghel, Voicu (1950 - )

Click to enlargeClick to enlarge
 
Romanian Professor
   
variant spelling:
Mesaroş-Anghel, Voicu
   
Curriculum vitae  
* 18.12.1950 Dej, Romania born
1974 Cluj-Napoca, Romania Mechanical Engineer
1974 Timisoara, Romania Engineer
1978 Timisoara, Romania Assistent
1983 Timisoara, Romania Lecturer
1991 Timisoara, Romania Ph.D.
1992 Timisoara, Romania Associate Professor
1998 Timisoara, Romania Professor
Collections
Automation, since 1950
Literature
 
thumbnail of3235009 Bestimmung der Einflussfunktionen von Bandgetrieben, in: Simpozion Naţional Proiectarea asistată de calculator în domeniul mecanismelor şi organelor de maşini (6, 1998, Braşov)
Author: Modler, Karl-Heinz; Lovasz, Erwin-Christian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1998
no fulltext found A new type of function generating mechanism with variable links length, in: Proceedings // Eigth IFToMM International Symposium on Theory of Machines and Mechanisms, Planar mechanisms and their particular applications
Author: Modler, Karl-Heinz; Lovasz, Erwin-Christian; Mesaroş-Anghel, Voicu; Perju, Dan
Published: 2001
thumbnail of3265009 On the mechanisms' synthesis of geometrical and static equilibrium conditions, in: Acta technica napocensis
Author: Modler, Karl-Heinz; Perju, Dan; Lovasz, Erwin-Christian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 2004
thumbnail of10661009 Mecanisme. Îndrumător pentru lucrări de laborator : Mechanisms. Guide for Laboratory Works
Author: Cărăbaş, Iosif; Mesaroş-Anghel, Voicu; Văcărescu, Ioan Nicolae
Published: 1995
thumbnail of10662009 Mecanisme. Manual pentru proiectare : Machanisms. Design Handbook
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Cărăbaş, Iosif; Lovasz, Erwin-Christian
Published: 1996
thumbnail of10692009 Study of Elastic Elements’ Behavior from Secondary Suspension of CFR 060 EA Electric Locomotive, in: Scientific Bulletin of the „Politehnica” University of Timişoara. Transactions on Mechanics, International Conference on Mechanisms and Mechanical Transmissions. MTM (10, 2008, Timișoara)
Author: Dungan, Luisa-Izabel; Mădăras, Lucian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 2008
thumbnail of10930009 Une méthode perfectionée dans l’appréciation de la qualité des produits, in: International Conference on Mechanims and Mechanical Transmissions. MTM (9, 2004, Cluj-Napoca)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Mădăras, Lucian
Published: 2004
thumbnail of11159009 O metodă unitară de sinteză structurală a mecanismelor plane generatoare de funcţiuni (partea 1/6), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Lovasz, Erwin-Christian; Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1996
thumbnail of11160009 O metodă unitară de sinteză structurală a mecanismelor plane generatoare de funcţiuni (partea 2/6), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Lovasz, Erwin-Christian; Perju, Dan
Published: 1996
thumbnail of11161009 O metodă unitară de sinteză structurală a mecanismelor plane generatoare de funcţiuni (partea 3/6), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Perju, Dan; Lovasz, Erwin-Christian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1996
thumbnail of11162009 O metodă unitară de sinteză structurală a mecanismelor plane generatoare de funcţiuni (partea 4/6), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Lovasz, Erwin-Christian; Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1996
thumbnail of11163009 O metodă unitară de sinteză structurală a mecanismelor plane generatoare de funcţiuni (partea 5/6), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Perju, Dan; Lovasz, Erwin-Christian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1996
thumbnail of11164009 O metodă unitară de sinteză structurală a mecanismelor plane generatoare de funcţiuni (partea 6/6), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Lovasz, Erwin-Christian; Perju, Dan
Published: 1996
thumbnail of11202009 Cu privire la stabilirea gabaritului camelor rotative având tachet în mişcare de translaţie prevăzut cu talpă plană, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Lovasz, Erwin-Christian; Perju, Dan; Cărăbaş, Iosif
Published: 1996
thumbnail of11282009 Consideraţii asupra implementării sistemului calităţii S.C. AEM S.A. – Aparate Electrice de Măsurat, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Mesaroş-Anghel, Tamara; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1996
thumbnail of11370009 Cu privire la curbele de bielă ale mecanismelor cu patru elemente, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (6, 1992, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Cărăbaş, Iosif; Maniu, Inocentiu; Lovasz, Erwin-Christian
Published: 1992
thumbnail of11375009 Studiul asistat de calculator în sinteza patrupoziţională a mecanismelor articulate, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (6, 1992, Timișoara)
Author: Teodorescu, Adriana; Lovasz, Erwin-Christian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1992
thumbnail of11378009 Metoda cercurilor concentrice în determinarea punctelor pe curbele de sinteză dimensională, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (6, 1992, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Perju, Dan; Lovasz, Erwin-Christian
Published: 1992
thumbnail of11381009 Sinteza prin calcul automatizat a mecanismelor cu bare, pentru două câte două poziţii confundate, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (6, 1992, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Perju, Dan; Lovasz, Erwin-Christian
Published: 1992
thumbnail of11621009 Asupra unei metode numerice de sinteză pentapozţională, in: Simpozionul de mecanisme şi organe de maşini. Proiectarea asistată de calculator. PRASIC 1982
Author: Crudu, Mihai; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1982
thumbnail of11623009 Unele consideraţii privind sinteza mecanismelor cu opriri, in: Simpozionul de mecanisme şi organe de maşini. Proiectarea asistată de calculator. PRASIC 1982
Author: Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1982
thumbnail of11911009 Calculul cinetostatic automatizat al unui mecanism de prehensiune cu trei bacuri pentru roboti, in: Simpozionul de mecanisme şi organe de maşini. Proiectarea asistată de calculator. PRASIC 1982
Author: Mădăras, Lucian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1982
thumbnail of11916009 Stand pentru studiul preciziei de centrare a dispozitivelor de prehensiune, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (6, 1992, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Cărăbaş, Iosif; Maniu, Inocentiu; Ispas, V.
Published: 1992
thumbnail of11929009 Locul şi rolul sistemelor de acţionare în structura unui robot, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (6, 1992, Timișoara)
Author: Maniu, Inocentiu; Mesaroş-Anghel, Voicu; Cărăbaş, Iosif; Bonchiş, Adrian
Published: 1992
thumbnail of12089009 Segmente din curba centrelor utilizate la sinteza mecanismelor patrulater cu poziţii extreme impuse, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (4, 1984, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Varga, Stefan; Maniu, Inocentiu
Published: 1984
thumbnail of12102009 Aspecte ale sintezei geometrice optimale a variatoarelor duo cu colivie axială cu bile (partea I-a), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (4, 1984, Timișoara)
Author: Varga, Stefan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Maniu, Inocentiu
Published: 1984
thumbnail of12103009 Aspecte ale sintezei geometrice optimale a variatoarelor duo cu colivie axială cu bile (partea II-a), in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (4, 1984, Timișoara)
Author: Varga, Stefan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Maniu, Inocentiu
Published: 1984
thumbnail of12208009 Consideraţii privind analiza cinetostatică a mecanismelor cu acţionare pneumatică din structura celulei robotizate pentru prelucrat scuturi de motoare electrice, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (4, 1984, Timișoara)
Author: Maniu, Inocentiu; Varga, Stefan; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1984
thumbnail of12212009 Cu privire la caracteristica mecanică a mecanismelor obţinute prin sinteză poziţională utilizate ca dispozitive de prehensiune, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (4, 1984, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Mădăras, Lucian
Published: 1984
thumbnail of12214009 Determinarea erorii de centrare (şi o metodă de proiectare) în cazul mecanismelor de prehensiune rezultate prin sinteza poziţională, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (4, 1984, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Mureşan, S. A.
Published: 1984
thumbnail of12304009 Studiul, proiectarea şi încercarea unor amortizoare pentru traductoare giroscopice de viteză unghiulara, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (3, 1980, Timișoara)
Author: Perju, Dan; Varga, Stefan; Mădăras, Lucian; Văcărescu, Ioan Nicolae; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1980
thumbnail of12324009 Asupra utilizării fenomenului de autoblocare la un mecanism de prehensiune pentru roboţi industriali, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (3, 1980, Timișoara)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1980
thumbnail of12459009 A New wiewpoint Regarding Motion Generating Mechanisms Synthesis, in: International Symposium on Mechanisms and Mechanical Transmissions. MTM (8, 2000, Timișoara)
Author: Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 2000
thumbnail of14631009 Contributii la sinteza mecanismelor articulate aplicate in constructia dispozitivelor de prehensiune ale robotilor industriali : Contributions to articulated mechanisms synthesis used in construction of gripping devices for industrial robots
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1991
thumbnail of15533009 Consideraţii asupra utilizării calculatorului automatizat pentru determinarea curbelor de bielă folosite în sinteza mecanismelor cu bare, in: Simpozionul de Mecanisme şi Organe de maşini (3, 1986, Braşov)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Perju, Dan; Puterity, Miodrag
Published: 1986
thumbnail of15534009 Consideraţii asupra extinderii metodei de sinteză patrupoziţională prin patru noi poziţii de precizie, in: Simpozionul de Mecanisme şi Organe de maşini (3, 1986, Braşov)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Kovacs, Francisc; Puterity, Miodrag
Published: 1986
thumbnail of15545009 Analiza asistată de calculator a angrenajelor utilizand principiul grinzilor cu zabrele, in: Simpozionul de Mecanisme şi Organe de maşini (3, 1986, Braşov)
Author: Varga, Ștefan; Maniu, Inocentiu; Mesaroş-Anghel, Voicu; Davidescu, Arjana
Published: 1986
thumbnail of23076009 Despre două familii de mecanisme conjugate pe bază echivalării polilor „Qij” cu polii rotaţiilor finite „ Pij”, in: Simpozion Naţional Proiectarea asistată de calculator în domeniul mecanismelor şi organelor de maşini (4, 1990, Braşov)
Author: Mesaroş-Anghel, Voicu; Davidescu, Arjana; Davidescu, Corneliu
Published: 1990
thumbnail of23198009 Stabilirea funcţiilor de transmitere la mecanismele cu element flexibil, in: Simpozion Naţional Proiectarea asistată de calculator în domeniul mecanismelor şi organelor de maşini (6, 1998, Braşov)
Author: Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Lovasz, Erwin-Christian
Published: 1998
thumbnail of10656009 Mecanisme de mecanică fină. Îndrumar de laborator : Mechanisms for Precision Mechanics. Laboratory Guide
Author: Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1986
thumbnail of28002009 Cu privire la sinteza optimala a mecanismelor cu element flexibil de lungime variabila generatoare de functiuni, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (7,1996, Reșița)
Author: Perju, Dan; Lovasz, Erwin-Christian; Mesaroş-Anghel, Voicu
Published: 1996
thumbnail of29026009 Modul de comanda adaptiva pentru roboti industriali, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (5, 1988, Cluj-Napoca)
Author: Davidescu, Arjana; Gligor, Octavian; Varga, Stefan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Maniu, Inocentiu; Gruescu, Corina
Published: 1988
thumbnail of29027009 Modul de programare prin conducere directa pentru roboti industriali, in: Simpozionul de Mecanisme și Transmisii Mecanice. MTM (5, 1988, Cluj-Napoca)
Author: Davidescu, Arjana; Gligor, Octavian; Varga, Stefan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Maniu, Inocentiu; Gruescu, Corina
Published: 1988
thumbnail of29385009 Protocol. Studii cercetari si proiectari privind realizarea sistemului de roboti industriali. Vol. IV/1982
Author: Gheorghiu, Nicolae; Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Maniu, Inocentiu; Varga, Stefan; Mădăras, Lucian; Radu, Adrian; Văcărescu, Valeria
Published: 1982
thumbnail of29386009 Protocol. Studii cercetari si proiectari privind realizarea sistemului de roboti industriali. Vol. IV/1982_completari
Author: Gheorghiu, Nicolae; Perju, Dan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Maniu, Inocentiu; Varga, Stefan; Mădăras, Lucian; Radu, Adrian; Văcărescu, Valeria
Published: 1982
thumbnail of29560009 Protocol. Contract 163/1980. Faza.1.1.4
Author: Kovacs, Francisc; Perju, Dan; Grosanu, Iosif; Mesaroş-Anghel, Voicu; Maniu, Inocentiu; Dolga, Valer
Published: 1980
thumbnail of29584009 Protocol. Contract 136/1986. Faza 4.3
Author: Kovacs, Francisc; Varga, Stefan; Mesaroş-Anghel, Voicu; Mădăras, Lucian; Maniu, Inocentiu; Diaconu, Aurel
Published: 1987
thumbnail of29587009 Protocol. Contract 163/1980. Faza 1.1.2
Author: Kovacs, Francisc; Perju, Dan; Grosanu, Iosif; Mădăras, Lucian; Rădulescu, Corneliu; Mesaroş-Anghel, Voicu; Varga, Stefan; Maniu, Inocentiu
Published: 1981
thumbnail of29590009 Protocol. Contract 372/1979. RITT-1. Faza 4.4
Author: Kovacs, Francisc; Perju, Dan; Văcărescu, Ioan Nicolae; Rădulescu, Corneliu; Mesaroş-Anghel, Voicu; Diaconu, Aurel
Published: 1982
thumbnail of29595009 Protocol. Contract 163/1980. Faza 1.1.3.7
Author: Kovacs, Francisc; Perju, Dan; Grosanu, Iosif; Mădăras, Lucian; Mesaroş-Anghel, Voicu; Varga, Stefan; Dolga, Valer; Maniu, Inocentiu
Published: 1980
 
Other Works
 
Gearbox Efficiency Measurement Stand
The stand can measure the gearbox efficiency. It has two gearbox an a set of plates. The students can measure the proportion between the input and output torque.
 
Images
 
Photo Voicu Mesaros
Click to enlarge
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?biogr=1326004
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_biogr_1326004.html
nach oben up
×